Grundbehörighet

Grundbehörighet har de flesta organisationer rätt till. I stort innefattar det uppgifter om namn, person- och samordningsnummer, adress, kön, födelsetid.

Relationer

Relationer om make/maka/partner eller vårdnadshavare. Behörighet ges till myndigheter, banker, försäkringsföretag, fondbolag med flera.

Alla företag som bedriver sjukvård som lyder under patientdatalagen, har rätt att få se vårdnadshavare. Det framgår av 8 § SparF.

Födelsehemort, inkomst och fastighetsinnehav

Behörigheten innehåller uppgift om födelsehemort, taxerad förvärvsinkomst och kapital samt uppgifter om fastigheter avseende småhusenheter. Behörighet ges till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Medborgarskap

Organisationer som har rätt att få tillgång till Medborgarskap är CSN, Bolagsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Spar Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret.

Förordningen innehåller föreskrifter om behandlingen av personuppgifter som avses i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret (SPAR).

Hittade du svaret?