Vilken personinformation kan jag få tillgång till?

I vår persontjänst finns det olika behörighetsnivåer nedan beskriver vad just ni kan få tillgång till.

Grundbehörighet

Grundbehörighet har de flesta organisationer rätt till. I stort innefattar det uppgifter om namn, person- och samordningsnummer, adress, kön, födelsetid.

Relationer

Relationer om make/maka/partner eller vårdnadshavare. Behörighet ges till myndigheter, banker, försäkringsföretag, fondbolag med flera.

Födelsehemort, inkomst och fastighetsinnehav

Behörigheten innehåller uppgift om födelsehemort, taxerad förvärvsinkomst och kapital samt uppgifter om fastigheter avseende småhusenheter. Behörighet ges till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Medborgarskap

Organisationer som har rätt att få tillgång till Medborgarskap är CSN, Bolagsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.